1399/08/07 17:59:28

چاپ سه‌گانه «بنیاد» اثر آیزاک آسیموف

چاپ سه‌گانه «بنیاد» اثر آیزاک آسیموف


سه‌گانه‌ی بنیاد داستان تلاش ساکنان سیاره‌ای است به نام ترمینوس یا بنیاد برای حفظ سیاره‌شان


سه‌گانه‌ی بنیاد داستان تلاش ساکنان سیاره‌ای است به نام ترمینوس یا بنیاد برای حفظ سیاره‌شان؛ سیاره‌ای که کلید نجات امپراتوری و بذری است که امپراتوری دوم کهکشانی از آن زاده می‌شود.
داستانِ یک امپراتوری کهکشان‌گستر است و داستانِ علمی به نام روان‌تاریخ. دانشمندی به نام هری سلدون و همکارانش علم ریاضی‌پایه را پدید آورده‌اند که کارش پیش‌بینی است، اما پیش‌بینی اتفاقاتی که برای مجموعه‌ جمعیت‌های بشر در مقیاس کهکشانی رخ می‌دهد. این علم نمی‌تواند زندگی یک انسان یا تعداد کمی انسان را پیش‌بینی کند. به همین دلیل جمعیت بشر باید از حد مشخصی بیشتر باشد؛ مثلاً وقتی بشر در سراسر کهکشان پخش شده باشد و جمعیتش تریلیون‌ها یا کوآدریلیون‌ها نفر است، می‌شود این علم را پدید آورد. 

حسین شهرابی بنیاد را ترجمه ترجمه کرده و در مقدمه‌ای این مجموعه را «غیرآسیموفی‌ترین اثر آزاک آسیموف» می‌داند و می‌نویسد: بسیاری این اثر را «سبک‌ساز» می‌دانند و معتقدند شیوه روایت آن تأثیر زیادی بر رمان‌های بعدی آن گذاشت. برای مثال، پیشبرد داستان با کمک مکالمه‌ میان شخصیت‌ها به جای شرح رویدادها یا طفره رفتنِ راوی از تعریف‌کردن قصه‌های اصلی و در عوض پرداختن به تأثیر آن اتفاقات بر شخصیت‌ها و جامعه‌های انسانی از سنّت‌هایی بود که با این سه‌گانه به اوج خود رسید و بعدها نویسندگان بسیاری از آن بهره بردند.


نوشته آيزاك آسيموف / ترجمه حسين شهرابی
كتابسرای تنديس


خرید کتاب سه گانه ی بنیاد 
كتاب اول : بنياد 
كتاب دوم : بنياد دوم
كتاب سوم: بنياد و امپراطوری