1399/08/24 12:45:53

نشر كتاب كار همچون زندگي از فرهنگ نشر نو

نشر كتاب كار همچون زندگي از فرهنگ نشر نو


چگونه مي توانيد كاري را كه براي آن زاده شده ايد كشف كنيد و به رضايت خاطر برسيد؟


تامس مور سال‌ها در زمینه‌های دین‌شناسی و روان‌شناسی در دانشگاه‌های آمریکا تدریس کرده و معتقد است که «کار» و «زندگی» دو مؤلفه جدانشدنی در حیات هر انسان است؛ یعنی زندگی ‌کردن همان کار کردن است و کار کردن همان زندگی کردن. شخصیت آدمی بر اثرِ کار یا کارهایی که می‌کند، در طول زندگی شکل می‌گیرد و شخص به انسانی بی‌همتا بدل می‌شود. اما اشخاص بسیاری با غفلت از این واقعیت کار را به «شغل» یا «حرفه» فرو می‌کاهند و از این‌رو، بین کار و زندگی جدایی می‌افکنند.
از نظر مور، کار و زندگی دو روی یک سکه‌اند و به همین دلیل باید «کار همچون زندگی» تلقی شود. به بیان دیگر، باید کار را زندگی کرد و این خود هنری ممتاز است.. 

تامس مور برای ترجمه فارسی این‌کتاب، مقدمه‌ای نوشته که با مقدمه مصطفی ملکیان برای این‌اثر همراه شده است. مور در مقدمه خود نوشته است: کار کردن در شغل و حرفه نیز به معنای کار کردن در عمیق‌ترین بخش وجود ماست. همه اوقاتی که برای کار خود صرف می‌کنیم، بر کیفیت تفکر و شکل‌گیری ارزش‌ها و منش‌ ما تاثیر دارد. شاید نتوانید بی‌درنگ کاری پیدا کنید که شما را راضی، یا کیستی شما را آشکار کند، اما می‌توانید شغل‌هایی برگزینید که شما را در آن مسیر پیش ببرد. باید امیدوار باشید که سرانجام شما و کارتان عمیقا با یکدیگر سازگار شوید.كار همچون زندگی 
 تامس مور، ترجمه محمدرضا سلامت به همراه مقدمه‌اي از مصطفي ملكي، در 254 صفحه 
چاپ اول 1399-  فرهنگ نشر نو