1399/08/14 11:34:22

انتشار مقاله‌ها و خطابه‌هاي محمدعلي موحد

انتشار مقاله‌ها و خطابه‌هاي محمدعلي موحد


تازه‌ترین کتاب محمدعلی موحد در باب حقوق، شريعت‏ْ‎، تاريخ و سياستمحمدعلی موحد مورخ و پژوهشگر، تاریخ و فرهنگ ایران با عنوان تاملات در باب حقوق و شريعت، تاريخ و سياست به اهتمام مينا انتظار و سينا گلستانی منتشر شد

تاملات مجموعه‌ای است از مقالات و خطابات استاد محمدعلی موحد که حائز صبغه حقوقی‌اند. نمونه‌هایی از انبوه نوشته‌های غیرحقوقی ایشان در این کتاب نیامده است. محتویات این مجموعه از نظر محدوده زمانی از اوایل دهه سی خورشیدی تا دهه جاری را در بر می‌گیرد.
کتاب به دو بخش تقسیم شده است و هر بخش به اجزایی با عناوین مختلف. در بخش نخست مقالات و متن سخنرانی‌های عمدتا مربوط به مباحث حقوق خصوصی، مشخصا حقوق مدنی و فقه اسلام و تاریخ و فلسفه حقوق گردآوری شده و بخش دوم صرفا به سه مقوله جزایر سه‌گانه، دریای مازندران و نفت اختصاص یافته است.توجه به موضوعات و عناوین مقالات دغدغه‌های فکری و دل‌مشغولی‌های مؤلف و تداوم آنها را آن هم در پهنه‌ای از شصت‌واندی سال پیش تا امروز بر ما هویدا می‌سازد.
 به عنوان نمونه، مقاله «قضا و دادرسی در زمان مغول» شصت‌وچهار سال پیش نوشته شده و پس از آن خطابه «فصلی از تاریخ تحولات حقوقی ایران» آمده که در سال‌های اخیر ایراد شده و بلافاصله پس از آن مقاله «وضع دواوین در فاصله حمله چنگیز و استقرار ایلخانان» جای گرفته است که برای نخستین بار به طبع می‌رسد و نشان می‌دهد که نظام حقوقی عصر ایلخانان، بیش از شصت سال است که ذهن مؤلف را به خود معطوف داشته. يا مثلا توجه به معضلات روز كشور همچون جزاير سه‌گانه و درياي مازندران كه مباحث حقوقي پيرامون آن‌ها سال‌هاست جامعه را سخت درگير نموده است.تاملات محمدعلی موحد، به اهتمام مینا انتظارحجت و سینا گلستانی، در ۶١٢ صفحه 
چاپ اول ۱۳۹۹- نشر کتاب پارسه