1400/01/17 11:33:7

چاپ كتاب روايت جان بارو از تاريخ‌نگاری

چاپ كتاب روايت جان بارو از تاريخ‌نگاری


حماسه ها رخدادنامه‌ها عاشقانه‌ها و جستارها از هرودوت و توسيديد تا قرن بيستم


کتاب حاضر داستان خارق‌العاده‌ای است در این باره که ما چگونه گذشته را از ۲۵۰۰ سال پیش تا امروز فهمیده و تفسیر کرده ایم این اثر بی همتا با گزارش از پدر تاریخ هرودوت تا رخداد نامه های سده میانه و از نقل حماسی گیبون از امپراتوری روم تا مجموعه های تلویزیونی کنونی به کندوکاو در روایت های معروف وقایع مهم تاریخی می پردازد و ما نشان می‌دهد که آن‌ها از روزگاران خود و از روزگار ما چه می گویند.او در آغاز اثرش انگیزه‌ی خود را از نگارش آن می‌گوید: نوشتم تا «دستاوردهای آدمی با گذشت زمان از یاد نرود و کرده‌های دوران ساز و شگفت‌آور ــ خواه از آن یونانیان و خواه از آن بربرها ــ بی‌نصیب از افتخار نماند؛ و بالاخص نشان بدهم که چرا قوم با یکدیگر می‌جنگیدند.» به سخن دیگر، تاریخ او یادمانی بود، نشانه‌ای برای جلوگیری از فراموشی که در آفت زمان برای هر کردار آدمی است. او بسی فراتر از هر انتظار معقولی به توفیق رسید. ما هنوز گزارش او را از دست‌مایه‌ی سترگش، که یورش شاهنشاه ایران به یونان بود، در اختیار داریم. شاه ایران با سپاه گران چندزبانه که از چهار گوشه‌ی کشورش گرد آورده بود، ۲۵۰۰ سال پیش یعنی تنها نیم قرن پیش از هرودت یونانی یورش برد. اندکی بعد به ما وعده می‌دهد که بگوید ایرانیان چگونه به رهبری پادشاهشان کوروش نیروی غالب در آسیا شدند؛ وعده‌اش را پیش از آن‌که به گزارش لشکرکشی به یونان بپردازد عملی می‌کند.

 

هر که می خواهد بداند تاریخ نگاری
چه خدمتی به فرهنگ ما کرده است،باید از خواندن این اثر آغاز کند.
کیت تامس،گاردین

 


تاريخ تاريخ‌ها
نوشته: جان بارو / ترجمه‌: حسن افشار / چاپ اول 1399
تعداد صفحات 457