1400/06/30 16:44:45

كتاب به مملکتتون خدمت کنید

كتاب به مملکتتون خدمت کنید


متن اصلی دست‌نوشته‌های دکتر محمدعلی مجتهدی به همراه تاریخچه کوتاهی از دبیرستان البرز پیش از دکتر مجتهدی، قسمت هایی از مصاحبه ایشان از پروژه تاریخ شفاهی و نظر برخی از معاصرین


اگر در خیالم میگنجید که روزی زندگی نامه خودنوشت دکتر مجتهدی در اختیارم باشد، حتی در رؤيا هم، چاپ آن، بدون هیچ پیشینه‌ای در امر نشر، تصویری بود محال
برای «البرزی»ها، دکتر مجتهدی همیشه تجسم بی چون و چرای اراده‌ای سستی ناپذیر در هدایت دبیرستان البرز بوده و هست. حال به کمک این یادداشتها، وجه دیگر شخصیت او هم نمایان می شود: انسانی درگیر با کوهی از مشکلات - از تلاش معاش تا رقابت های شغلی- اما همچنان مصمم برای خدمت به مملکت».
نادر قادسیهمچنین در تهیه این کتاب به متن اصلی دست نوشته‌ها وفادار مانده‌ایم؛ نه چیزی به آن افزوده‌ایم و نه چیزی از آن کاسته‌ایم. فقط برای آشنایی بیشتر خوانندگان، تاریخچه کوتاهی از دبیرستان البرز پیش از دکتر مجتهدی، قسمت هایی از مصاحبه ایشان باحبيب لاجوردی از پروژه تاریخ شفاهی و نظر برخی از معاصرین ایشان را در انتها نقل کرده ایم.
، صمیمانه امیدواریم با کمک همه علاقمندان به تاریخ آموزش و پرورش در ایران، در مجلدات بعدی مجموعه، به تأثير البرز دکتر مجتهدی در تاریخ معاصر ایران به نحو شایسته‌ای بپردازیم.
نادر قادسی

به مملکتتون خدمت کنید
دکتر محمد علی مجتهدی /  چاپ اول ۱۴۰۰
۲۲۴ صفحه / قطع رقعی چاپ گالینگور/ نشر لاک