1400/01/28 11:11:40

رباعيات خيام و خيامنامه هاي پارسی

رباعيات خيام و خيامنامه هاي پارسی

پژوهشي جديد بر رباعيات خيام و خيامنامه‌هاي پارسي توسط رباعی‌پژوه نام آشنا 


خیام یکی از دانشمندان ملی ایران است که با وجود تسلط بر علومی چون فلسفه، هیئت، نجوم و ریاضی، بیشتر به عنوان سرآمد رباعی سرایان زبان فارسی شناخته میشود، چراکه عمق فکری و حکمت او در پس معانی رباعیاتی که سروده نهفته شده است. تأثیر ترجمه های ادوارد فیتز جرالد در شناخته شدن این شاعر فارسی نزد ایرانیان و جهانیان خود نوعی شگفتی است.
رباعیات این شاعر موجز، استوار و در عین حال ظریف است. فصاحت و بلاغت زبان خیام کم نظیر است. او نه در بند مدح و ستایش بود و نه به دنبال بیان عشقی تصنعی، سروده‌های خیام دقیق و بدیع است و به همین دلیل نظر پژوهشگران بسیاری را به خود جلب کرده است.
سید علی میر افضلی یکی از رباعی پژوهان نام آشنای زبان فارسی است. تحقیقات او بر روی رباعیات خیام نیشابوری تا کنون به آفرینش چند کتاب از جمله " رباعیات خیام در منابع کهن" و " در آستانه تازه شدن" ختم شده بود. این شاعر در تازه ترین پژوهش خود کتاب " رباعیات خیام و خیامانه های پارسی" را ارائه کرده است.
امیدوارم آنچه در این دفتر به‌هم پیوسته،امکانی در اختیار محققان قرار دهد که مطالعات سبک ادبی و عناصر فکری و تاثیر و تاثرات متقابل رباعیات خیام و دیگران،و هر نوع پژوهش ثانویه دیگر را بر پایه متن موثق‌تری بیان نهند.چرا که زیربنای هر گفتار پژوهشی باید مبتنی بر متونی محکم و پابرجا باشد.
خیامی که در طربخانه و سایر مجموعه‌های دوره تیموری عرضه شده است و مستند قول پژوهشگران قرار می‌گیرد، با خیام راستین،حداقل به اندازه سه قرن فاصله دارد.
امیدوارم این پژوهش از نقد و نظر جویندگان راستین حقیقت بهره کافی ببرد و بتواند در آینه تحقیقات آنان،کاستی‌ها را بشناسد و به کمال خود دست یابد.
در بخش آخر کتاب،فرهنگ کوچکی از لغات و اصطلاحات خاص موجود در رباعیات خیام و اقران او،و هم می‌تواند سوابق و لواحق این اصطلاحات را در متون ادبی به ویژه رباعیات فارسی نشان دهد. 

رباعيات خيام و خيامانه هاي پارسي
سيد علي افضلي / چاپ اول 1399