1400/05/11 12:15:33

ترجمه کتاب «لیبرالیسم» فون میزس پس از یک قرن

ترجمه کتاب «لیبرالیسم» فون میزس پس از یک قرن

ترجمه کتاب «لیبرالیسم» فون میزس پس از یک قرن


کتاب لیبرالیسم از جنبه‌هایی یکی از مهم‌ترین کتاب‌های لودویگ فون میزس است؛ با این‌که حجم کتاب چندان زیاد نیست و هیچ یک از مسائل اساسی لیبرالیسم و اندیشه‌های فون میزس در این اثر به طور مفصل شرح داده نشده است. اتفاقاً همین ماهیت چکیده‌وار و اشارۀ مختصر به مسائل اصولی سیاست و اقتصاد لیبرال این کتاب را به فرصتی مغتنم برای آشنایی با لیبرالیسم کلاسیک و شناخت اندیشه‌های فون میزس، این اقتصاددان و فیلسوف لیبرال اتریشی، تبدیل کرده است. بیراه نیست اگر بگوییم، فون میزس حتی می‌توانست عنوان این کتاب را «مانیفست لیبرالیستی» بگذارد. بهرۀ اصلی کتاب در همین نهفته است که همۀ مسائل اصولی و اساسی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی پیش کشیده می‌شود و جایگاهشان در منظومۀ اندیشه‌های لیبرال مشخص می‌شود؛ از پایه‌ای‌ترین مسائل چون مالکیت خصوصی، آزادی، دموکراسی، روابط بین‌الملل، جنگ و جامعۀ ملل تا مسائلی جزئی‌تر چون احزاب، نظام آموزشی و اقلیت‌ها. در نهایت نسخۀ فارسی کتاب لیبرالیسم فون میزس را باید در زمرۀ یکی از منابع اصلی برای شناخت لیبرالیسم، به ویژه مکتب اتریش، جای داد
در معرفی مترجم از کتاب میزس می خوانیم «در میان کتاب‌هایی که تاکنون منتشر کرده‌ام، پس از کتاب «اسلام‌گرایی»، این
دومین کتابی است که همگان را به خواندن آن دعوت می‌کنم. معمولاً وقتی از من می‌پرسند کدام کتابم را بخوانند، من هیچ‌کدام را توصیه نمی‌کنم، چون کارهایی که منتشر می‌کنم عموماً تخصصی و نظری‌ است و باید فرد دغدغۀ این موضوعات را داشته باشد تا بخواند... اما دعوت می‌کنم کتاب «لیبرالیسم» را بخوانید


 

ليبراليسم
لودويگ فون ميزس / مهدي تديني/  چاپ اول 1400
264 صفحه / قطع رقعی / نشر ثالث