1399/05/05 18:50:42

برادران كارامازوف (دوجلدي)

برادران كارامازوف (دوجلدي)

ترجمه‌ي تازه و معتبري از برادران كارامازوف به چاپ رسيد
(اصغر رستگاري)

 


 

اصغر رستگاري مترجم زبردستي كه ترجمه‌ي كتاب‌هايي چون عيسا‎، جنايات و مكافات و از عدن تا تبعيد را در كارنامه‌ي خود دارد، ترجمه‌ي معتبر و دقيق‌تري را از مهم‌ترين رمان پيامبر روسي ارائه داده است كه در حال حاضر بهترين برگردان فارسي اين كتاب به شمار مي‌آيد.
 

نویسنده : فیودور داستایوسکی

مترجم : اصغر رستگار

ناشر : نگاه

خرید کتاب برادران کارامازوف ( 2 جلدی)